Menüler
Görev Alanı

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde 3 il, 50 ilçe, 1621 köy bulunmaktadır. Türkiye yüzölçümünün % 4'ü (İzmir 12 018 km2, Manisa 13 223 km2 ve Uşak 5 341 km2) Toplam 30 582 km2yi kapsamaktadır. 

Tarihçe
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 01.03.1954 tarihinde Kurulmuştur. Görev alanı merkez İzmir olmak üzere Manisa ve Uşak İllerinin su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacıyla ön inceleme aşamasından uygulamaya ve işletme aşamalarına kadar bütün hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur..devamı...

Bölge Müdürlüğü