Menüler

Uşak Ulubey Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi

22.11.2019

“UŞAK ULUBEY ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ” KAPSAMINDA OLAN

 BÜYÜKKAYALI KÖYÜ AT VE TİGH PROJESİNDE PARSEL KROKİ ÖRNEKLİ YER TESLİM TUTANAKLARI İLANI

 DSİ 2.Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan “Uşak Merkez Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi” kapsamında bulunan Uşak İli, Ulubey İlçesi, Büyükkayalı köyüne ait arazi toplulaştırma projesinde yeni parselasyon planına göre yeni parsellerin parsel maliklerine dağıtımı ve yer teslim işlemi yapılmıştır.

DSİ 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'un EK 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve 07/02/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî gazetede yayınlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin 17.MADDESİ (3) BENDİNDE Kesinleşen parselasyon planına uygun olarak yeni parseller hak sahiplerine yer teslim tutanağı ile dağıtılır. Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneği iadeli taahhütlü resmi yazı ile ilgili muhtarlıklara gönderilir. İlgili muhtarlığa yapılan teslimatı müteakiben hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneğinin ilgili muhtarlıkta olduğu hususu DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.”  ibaresi gereğince yer teslimi yapılamayan parseller için üzerinde parsel krokisinin de bulunduğu “yer teslim tutanakları” Büyükkayalı Köyü Muhtarlığına gönderilmiştir.

Yeni parsellerin dağıtımında, dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerine duyurulur.

 

KUYUCAK KÖYÜ AT VE TİGH PROJESİNDE PARSEL KROKİ ÖRNEKLİ YER TESLİM TUTANAKLARI İLANI

  DSİ 2.Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan “Uşak Merkez Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi” kapsamında bulunan Uşak İli, Ulubey İlçesi, Kuyucak köyüne ait arazi toplulaştırma projesinde yeni parselasyon planına göre yeni parsellerin parsel maliklerine yer teslim işlemi yapılmıştır.

DSİ 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'un EK 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanan ve 07/02/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmî gazetede yayınlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin 17.MADDESİ (3) BENDİNDE Kesinleşen parselasyon planına uygun olarak yeni parseller hak sahiplerine yer teslim tutanağı ile dağıtılır. Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneği iadeli taahhütlü resmi yazı ile ilgili muhtarlıklara gönderilir. İlgili muhtarlığa yapılan teslimatı müteakiben hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneğinin ilgili muhtarlıkta olduğu hususu DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.”  ibaresi gereğince yer teslimi yapılamayan parseller için üzerinde parsel krokisinin de bulunduğu “yer teslim tutanakları” Kuyucak Köyü Muhtarlığına gönderilmiştir.

Yeni parsellerin dağıtımında, dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerine duyurulur.