Menüler

Küçük Menderes Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı

06.04.2015
Küçük Menderes Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı 25.03.2015 tarihinde 2.Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda İzmir İl Vali Yardımcısı Sn. Cumhur Güven TAŞBAŞI’nın başkanlığında, havzaya paydaş kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.