Menüler

Alaşehir Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı Sözleşme Sonuç İlanı

15.05.2020

Ref No: TIMP-DAN-02

Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılan “Alaşehir Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı” başlıklı ihale sonuçlandırılmıştır. 15 Mayıs 2020

 

 

 

SÖZLEŞME SONUÇ İLANI

(Danışmanın Niteliklerine Dayalı Seçim Yöntemi)

 

Projenin Adı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi

Proje No: P158418

İşin Adı: Alaşehir Sulaması Yenileme Kamulaştırma Planı ve Arazi Edinim Planı (TIMP-DAN-02)

Sözleşmenin Kapsamı:

1. Kamulaştırma planlarının hazırlanması (yaklaşık 380 km),

2. AEPÇ’de tanımlanmış amaç ve prensipler doğrultusunda AEP hazırlanması ve ihtiyaç duyulan güncellemelerin gerçekleştirilmesi (yaklaşık 5000 parsellik bir saha),

3. Arazi tespiti ve piyasası araştırması yapılması (tespit için yaklaşık 300 parsel ve arazi piyasası araştırması için yaklaşık 5000 parsel),

4. Arazi edinimi uygulamalarına ait ilk iki (2) izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması.

Süre: Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 720 (yediyüzyirmi) takvim günü.

Sözleşme İmza Tarihi: 15 Mayıs 2020

Sözleşme İmzalanan Danışmanın Adı: HAPA Müh.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. + SRM Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi

Sözleşme Bedeli: 1.180.000,00 TL (KDV hariç)