Menüler

Alaşehir Sulaması Yenileme İhale İlanı

29.05.2020

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi

Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi

Sözleşme Başlığı: ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME

ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME

Kredi No: 8919-TR

8919-TR

İhale No.: TIMP-YAP-03

TIMP-YAP-03

1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME” projesinin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü “ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME” işinin sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.

2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, “ALAŞEHİR SULAMASI YENİLEME” projesi kapsamında; Manisa İli, Alaşehir İlçesinde, 1650 günde tamamlanacak olan, 13.650 ha sahanın sulaması için gerekli: 350.660 m uzunluğunda, muhtelif çap ve basınçlarda HDPE (PE100) borular ve özel parçaları ile, 33.402 m uzunluğunda muhtelif çap ve basınçlarda Çelik borular ve özel parçalarının temini, döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması, Boru hatları üzerinde bulunan hat kapama, su alma vanası, ara ve hat sonu tahliyesi, hava vanası, yol geçişi, ayrım yapısı, basınç kırıcı vana odası, dere geçişi, kavşut yapısı vb. sanat yapılarının inşası, mevcut baraj su alma yapısının dubalı su alma yapısına dönüştürülmesi ve Afşar Barajı dip savağının (vana odasında) kapalı sistem sulamaya geçiş için gerekli mekanik aksam düzenlemesi, Y1 Sulama Şebekesi Pompa İstasyonu ve Regülasyon Deposu imalatları yapılması işidir. Bu proje için mali ve teknik yeterlikleri sağlayan uygun İsteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet edilmektedir.

3. İhale, Dünya Bankası’nın Dünya Bankası Satınalma Kurallarını kapsayan Temmuz 2016 tarihli, Kasım 2017 ve Ağustos 2018 revizyonlu “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde İhale İlanı (İİ) duyurusu yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm İsteklilere açıktır.

4. İhaleye ilişkin yeterlilik şartlarına http://www.dsi.gov.tr/docs/türkiye-sulama-modernizasyonu-projesi/alasehir-sulamasi-yenileme-yeterlilik-kriterleri adresindeki internet bağlantısından ulaşılabilir.

5. İlgilenen uygun İstekliler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürü Gökhan GÖRKEM’den (gokhan.gorkem@dsi.gov.tr) daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri (08:30-17:30) içerisinde ihale dokümanını inceleyebilir.

 

 

6. İlgilenen İstekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 1.000 TL (Bin Türk Lirası) tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi DSİ Genel Müdürlüğü’nün T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şube (Şube Kodu: 01745), Hesap No: 489305855061, IBAN: TR86 0001 0017 4548 9305 8550 61 numaralı hesabına, Sözleşme No: TIMP-YAP-03 için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir

 

nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir.

 

 

7. Tekliflerin en geç 10.07.2020 saat 14:00’e kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 5. Kat 524 Nolu Oda, İnönü Bulvarı No:16 ÇANKAYA/ANKARA/TÜRKİYE adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 10.07.2020 saat 14:10’da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 6. Kat 601 Nolu Başkanlık Toplantı Salonu İnönü Bulvarı No:16 ÇANKAYA/ANKARA/TÜRKİYE adresinde İsteklilerin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

 

 

8. Tüm tekliflerin beraberinde 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) tutarında veya eşdeğeri bir miktarda bir geçici teminat sunulması gerekmektedir. Tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Gökhan GÖRKEM İhale Şube Müdürü

5. Kat 524 Nolu Oda, İnönü Bulvarı No:16 ÇANKAYA/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +903124545350

Faks: +903124545305

E-posta: gokhan.gorkem@dsi.gov.tr

Web: www.dsi.gov.tr