Menüler

01.02.2016 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 798 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 254’ü Teknik Hizmetler 88’i GİH, 4'ü Sağlık Hizmetleri, 2’si Avukatlık Hizmetleri sınıfında olmak üzere 369 Memur, 10’u 4/C Geçici personel, 1’i 4/B Sözleşmeli Personel ve geri kalan 414’ü ise S/S daimi personeldir. Geçici işçi (Rasatçı) olarak da 4 işçi çalışmaktadır. Buna göre bölgemizde çalışanların toplam sayısı geçici işçilerle birlikte 798 kişidir.

 

Teknik Hizmetler 254
Genel İdari Hizmetler  88
Doktor  4
Sağlık Personeli 2
Avukat  2
657 4/C Geçici Personel  10
 Daimi İşçi 414
Geçici (Rasatçı)  4
TOPLAM 798


TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS

 
İnşaat 58  
Makine 34  
Elektrik 3  
Maden 9  
Meteoroloji 4  
Kimya  
Harita 11  
Ziraat 34  
Jeoloji 19  
Jeofizik 4  
Çevre 6  
Orman 2  
Elektronik ve Haberleşme  2  
Elektronik 9  
Mimar 1  
Su Ürünleri 4  
Bilgisayar 2  
Matematik 3  
Metalurji  
Gıda   
TOPLAM 213  
     
TEKNİKER 28  
TEKNİSYEN 17  
PROGRAMCI 2  
TOPLAM 260