Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

  1 058 212  hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 448 789 hektardır.       22 184  hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere 208 977 hektarlık bölümü (% 42 )  sulanmaktadır. 44 609 hektarlık bölümü (% 9) ise yatırım programlarına girmiştir.  37 429  hektar (%8) proje aşamasında ve 8 566 hektar (%2) alanın da  planlama, ön inceleme, master plan düzeyinde çalışmaları devam etmektedir. 

Yüzölçümü

3 058 200 ha

Tarıma elverişli arazi

1 058 212 ha

Sulanabilir arazi

 448 789 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

 277 397  ha

Planlama projelendirme aşaması

 45 995 ha

Yatırım programı aşaması

 44 609 ha

İşletme aşaması

 208 977 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

 22 184 ha

SU KAYNAKLARI

Yıllık ortalama yağış

  605 mm

Toplam su potansiyeli

   4 508 hm 3 / yıl

Yerüstü suyu

   3 460 hm 3 / yıl

Yer altı suyu

   1 048 hm 3 / yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

Toplam enerji potansiyeli

  102 MW % 100 - 279 GWh/yıl  % 100

Planlama projelendirme aşaması

  32 MW % 31 - 80 GWh/yıl  % 29

Yatırım programı aşaması

  -

İşletme aşaması

   70 MW %   69 - 199 GWh/yıl  %   71
HİDROLİK POTANSİYEL

 Bölgemiz, su potansiyelini Kuzey Ege Havzasının Bakırçay bölümü, Gediz havzası, Küçük Menderes havzası, Büyük Menderes havzasının doğu bölümü oluşturmaktadır. 30 582 km2'lik hizmet alanının 15 123 km2'si Gediz, 4 488 km2'si Kuzey Ege, 7 186 km2'si Küçük Menderes ve 3 785 km2'si Büyük Menderes Havzasında yer almaktadır. Bölgemizin yerüstü su potansiyeli 1,70 km3 / yıl Gediz, 0,80 km/ yıl Kuzey Ege, 068 km/ yıl Küçük Menderes ve 0,28 km3 / yıl Büyük Menderes havzasında olmak üzere toplam 3,46 km3 / yıl'dır ve 1,048 km/ yıl emniyetli yeraltı suyu potansiyeli mevcuttur. 

ENERJİ PROJELERİ

Hidroelektrik potansiyel olarak Bölgemizin üretim kapasitesi  102 MW kurulu güçle yılda 279 GWhenerjidir. Ülke geneline göre % 0,2 sini ifade eden bu miktardan halen 199 GWh / yıllık kısmı (% 96) üretilmektedir. Bunun 69 MW kurulu gücü Demirköprü HES'dedir ve yılda 192 GWh enerji üretilmektedir. Banaz Çayı üzerinde 0,7 MW kurulu gücünde yılda 6,6 GWh enerji üreten Banaz - Karahallı HES bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz çalışma programı kapsamında Manisa ili'nde ön incelemesi tamamlanan 4 MW kurulu gücü olan Afşar 2. HES projesi ile yılda 8 GWh enerji üretimi sağlanacaktır. Ayrıca 28 MW kurulu gücü olan özel sektör HES projeleri ile yılda 72 GWh enerji üretimi planlanmaktadır.

DSİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN   İÇME SUYU, SANAYİ SUYU VE ATIKSU PROJELERİ

İzmir şehrinin içme suyu ihtiyacı Halkapınar Kaynakları, Menemen Kaynakları ve Balçova Barajından karşılanmakta iken (toplam 116 milyon m³/yıl), “İzmir İçmesuyu I. Merhale Projesi” kapsamında tesis edilen Tahtalı Barajından 128 ve Göksu-Sarıkız Kaynaklarından 108 milyon m³/yıl olmak üzere toplam 236 milyon m³/yıl ilave su 1997 yılından itibaren şehre iletilmeye başlanmıştır. 2001 yılında işletmeye alınan Çeşme Alaçatı (Kutlu Aktaş) Barajından 3 milyon m³/yıl su daha temin edilmeye başlamasıyla birlikte İzmir İline DSİ’ce sağlanan su miktarı 355 milyon m³/yıl’ a ulaşmıştır.

“İzmir İçmesuyu II. Merhale Projesi” kapsamında inşaatı devam etmekte olan “İzmir İletim Hattı 3. Kısım (Kavaklıdere-Buca-Bornova)” işinin tamamlanmasıyla işletmedeki Gördes Barajından 59, yapımı planlanan Çağlayan Kayacık Regülatöründen 15 milyon m³/yıl olmak üzere toplam 74 milyon m³/yıl içme suyu daha İzmir’e iletilecektir. II. Merhale Projesi kapsamında, 115 km iletim hattı, toplam 3,8 km uzunluğunda Kavaklıdere ve Buca Tünelleri, Çambel Pompa İstasyonu, toplam 25000 m³ hacminde Çambel ve Bornova Depoları işletmeye alınacaktır. Planlanan Başlamış Barajından da 36 milyon m³/yıl su sağlanmasıyla birlikte şehrin 2040 yılı içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.         

Ayrıca, DSİ ve Petkim arasındaki protokol çerçevesinde 1981 yılında işletmeye açılan Güzelhisar Barajı'ndan 109 milyon m³/yıl su sanayiye verilmektedir.

Manisa ilinin içme suyu ihtiyacı, kapasitesi 103 milyon m³/yıl olarak hesaplanan yer altı suyu kaynaklarından karşılanmaktadır. Yapımı planlanan Akhisar Gürdük Barajından 6,13, Turgutlu Çıkrıkçı Barajından 8,88, Ahmetli Akçapınar Barajından  8,78, İzmir Bergama Sarıcalar Barajından 9,62, Gördes Kobaklar ve Merkez Beydere Göletlerinden 1,05 milyon m³/yıl olmak üzere toplam 34 milyon m³/yıl su daha şehre iletilecek ve 2040 yılı içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Ayrıca, 1981 yılında işletmeye açılan Sevişler Barajı'ndan 20 milyon m³/yıl su Soma Termik Santrali'ne iletilmektedir.

Uşak ilinin içme suyu ihtiyacı, kapasitesi 6,80 milyon m³/yıl olarak hesaplanan yer altı suyu kaynaklarından karşılanmakta iken, şehrin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının belirlenmesi ve temini amacıyla 2004 yılında “Uşak İçme Suyu Planlama Raporu” hazırlanmıştır.Bu kapsamda Küçükler Barajı ve Arıtma Tesisi inşa edilmiş ve 2010 yılından itibaren şehre 6,4 milyon m³/yıl içme suyu daha iletilmeye başlanmıştır. Yapımı planlanan Gökkaya Barajından 3,28, Zep Barajından 4,18 ve Dikendere Barajından 9,46 milyon m³/yıl olmak üzere toplam 17 milyon m³/yıl su daha şehre iletilecek ve 2040 yılı içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Ayrıca, DSİ ile Uşak Organize Sanayi Bölgesi arsındaki protokoller çerçevesinde yapımı devam eden Uzundere Göletinden 3,15, Kocadere Göletinden 1,74 ve İllez Göletinden  1,93 milyon m³/yıl olmak üzere toplam 6,82 milyon m³/yıl su sanayiye iletilecektir.