Personel Durumu

01.02.2016 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 798 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 254’ü Teknik Hizmetler 88’i GİH, 4'ü Sağlık Hizmetleri, 2’si Avukatlık Hizmetleri sınıfında olmak üzere 369 Memur, 10’u 4/C Geçici personel, 1’i 4/B Sözleşmeli Personel ve geri kalan 414’ü ise S/S daimi personeldir. Geçici işçi (Rasatçı) olarak da 4 işçi çalışmaktadır. Buna göre bölgemizde çalışanların toplam sayısı geçici işçilerle birlikte 798 kişidir.

 

Teknik Hizmetler254
Genel İdari Hizmetler 88
Doktor 4
Sağlık Personeli2
Avukat 2
657 4/C Geçici Personel 10
 Daimi İşçi414
Geçici (Rasatçı) 4
TOPLAM798


TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS

 
İnşaat58 
Makine34 
Elektrik3 
Maden9 
Meteoroloji4 
Kimya 
Harita11 
Ziraat34 
Jeoloji19 
Jeofizik4 
Çevre6 
Orman2 
Elektronik ve Haberleşme 2 
Elektronik9 
Mimar1 
Su Ürünleri4 
Bilgisayar2 
Matematik3 
Metalurji 
Gıda  
TOPLAM213 
   
TEKNİKER28 
TEKNİSYEN17 
PROGRAMCI2 
TOPLAM260